نخست وزیر هند مدعی شد که باور دارد از سوی خدا انتخاب شده است!

به گزارش مرور نیوز، همزمان که انتخابات چند مرحله‌ای در هند به پایان خود نزدیک می‌شود، «نارندرا مودی» نخست وزیر هند گفته که معتقد است او از سوی خدا انتخاب شده است.

وی در این باره گفت: من متقاعد شده‌ام که خدا مرا برای هدفی فرستاده است. پس از رسیدن به هدف، کار من تمام خواهد شد. به همین دلیل است که من کاملاً خود را وقف خدا کرده‌ام.


نارندرا مودی امیدوار است که در انتخابات پیروز و برای یک دوره دیگر به‌عنوان نخست وزیر هند انتخاب شود.