ریاست جمهوری سوریه از درگذشت اسماء الاسد، همسر بشار اسد خبر داد.

به گزارش مرور نیوز، ریاست جمهوری سوریه از درگذشت اسماء الاسد، همسر بشار اسد خبر داد. 

بشار اسد