رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونسیتی بار دیگر به شدت نتانیاهو و کابینه آنرا مورد حمله قرار داد و خواستار انجام سریع توافق مبادله اسیران شد.

به گزارش مرور نیوز، یائیر لاپید رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی بر ضرورت اجرای توافق مبادله اسیران تاکید کرد.

وی افزود: اسیران در غزه روزانه می میرند و ما به توافقی برای بازگردانیدن آنها نیاز داریم.

لاپید تاکید کرد: حماس به علت ناکامی این کابینه اسیران را به اسارت درآورده است و این کابینه باید به مسئولیت خود عمل کند و آنها را بازگرداند.

رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی بیان کرد: بن گویر و اسموتریچ خواهان حکومت نظامی در غزه هستند و اینکه بر سر اسیران چه خواهد آمد برایشان اهمیتی ندارد.

گفتنی است که با گذشت ۸ ماه از جنگ علیه غزه، رژیم صهیونیستی به هیچکدام از اهداف نظامی خود دست نیافته است. مقامات صهیونیستی نیز به این موضوع اذعان دارند.