دیدار رئیس جمهوری اوکراین با امیر قطر در دوحه را مشاهده می کنید.

زلنسکی