جانشین نیروی زمینی ارتش گفت: در حوزه زرهی، توپخانه و بالگردی نیز به گلوله‌های هوشمند دست یافته‌ایم و تمامی مهمات‌ خود را از حالت سنتی خارج کند.

به گزارش مرور نیوز، امیر سرتیپ کیومرث حیدری گفت: در حوزه زرهی، توپخانه و بالگردی نیز به گلوله‌های هوشمند دست یافته‌ایم و تمامی مهمات‌ خود را از حالت سنتی خارج کند.

جانشین نیروی زمینی ارتش گفته بود که این نیرو برای نخستین بار در سطح عملیاتی در جریان برگزاری رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۰ ارتش از گلوله‌های هوشمند توپخانه استفاده کرده بود.

به گفته فرمانده نیروی زمینی ارتش، «در حوزه تولید قطعات، کارخانجات شهید «زرهرن» و در حوزه ارتقای سطح کیفی بالگرد‌ها صنایع «یاعلی» را راه‌اندازی کرده‌ایم که امروزه به معنای واقعی شاهد خودکفایی در عرصه تولید قطعات در حوزه‌های زرهی، توپخانه، بالگرد و... هستیم.»