سخنگوی‬ دولت گفت: تروریسم دولتی اسرائیل بارها نشان داده در ترور و جنایت حد و مرزی قائل نیست و به ترور کودکان، زنان، خبرنگاران و شهروندان بیگناه عادت کرده است.

به گزارش مرور نیوز، ‬ علی‬ بهادری‬ جهرمی سخنگوی‬ دولت‬ در‬ حساب کاربری خود در توئیتر‬ در‬ واکنش‬ به‬ شهادت‬ خبرنگار‬ فلسطینی‬، نوشت:‬ ‌جنایت رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن خبرنگار فلسطینی ‎شیرین ابوعاقله، حمله به آزادی رسانه و نقض قوانین بین المللی است.

وی تاکید کرد: تروریسم دولتی اسرائیل بارها نشان داده در ترور و جنایت حد و مرزی قائل نیست و به ترور کودکان، زنان، خبرنگاران و شهروندان بیگناه عادت کرده است.