رئیس مجلس با تاکید بر فعال‌تر کردن بخش‌ها و مجموعه‌های مردمی در زمینه افزایش جمعیت، گفت: تأمین معیشت مردم و موضوع اقتصاد از اولویت‌های فعلی کشور است.

به گزارش مرور نیوز، در نشست مشترک محمد باقری قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و تعدادی از وزرا و نمایندگان مجلس مهمترین راهکارهای مؤثر برای رشد جمعیت و ارتقای خانواده در برنامه هفتم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

قالیباف در این نشست با اشاره به ضرورت اجرای دقیق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در حال حاضر مساله جمعیت، دغدغه مقام معظم رهبری، دولت، مجلس شورای اسلامی و مردم است و باید علاوه بر اجرای دقیق قانون جمعیت، در برنامه هفتم نیز توجه جدی بر این امر صورت گیرد.

وی افزود: دستگاه‌های مسئول به ویژه دولت و مجلس باید با قوت و سرعت به اقدامات خود برای ایجاد زمینه‌های بهتر جهت افزایش جمعیت در کشور و تمایل زوجین بر فرزندآوری بیفزایند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ضرورت فرهنگ سازی برای رشد جمعیت در کشور را مورد اشاره قرارداد و گفت: تأمین معیشت مردم و موضوع اقتصاد از اولویت‌های فعلی کشور است در عین حال، موضوع جمعیت و آب نیز از اولویت‌های اصلی هستند که باید مورد توجه قرار گیرد.

قالیباف افزود: باید در تدوین و اجرای برنامه هفتم تمامی موضوعات کشور، خانواده محور باشد و سیاست‌های آموزشی و تربیتی با نگاه به خانواده، تدوین شود و مورد توجه قرار گیرد.

وی بر فعال‌تر کردن بخش‌ها و مجموعه‌های مردمی در زمینه افزایش جمعیت تاکید کرد و گفت: در آذرماه امسال مجلس در روز نظارتی خود موضوع جمعیت را با حضور مسئولان مربوطه بررسی خواهد کرد.

شایان ذکر است در این جلسه وزرای بهداشت و درمان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین راه و شهرسازی و تعدادی از نمایندگان عضو فراکسیون جمعیت مجلس به ارائه گزارش از اقدامات انجام شده در زمینه اجرای قانون حمایت از خانواده پرداختند.