کدخدایی گفت: اتباع چهار کشور در ترور سردار سلیمانی دخالت داشته‌اند.

به گزارش مرور نیوز، عباسعلی کدخدایی رئیس کمیته پیگیری پرونده ترور سردار سلیمانی در وزارت خارجه اعلام کرد: کسانی که در اجرای این جنایت مباشر بودند یا مساعدت کردند زیاد هستند و اسامی تعداد زیادی از آنها در اختیار مقامات قضایی ایران قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: این افراد اتباع حدود  چهار کشورند.

کدخدایی بیان کرد: افرادی را در عراق داشته‌ایم که با توجه به برخی از اسناد و مدارک، اتهاماتی متوجه آنها شده و در همین ارتباط برای آنها قرار بازداشت صادر شده است.