هیات وزیران در ۲۵ تیر ۱۴۰۲ به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تعرفه‌های مربوط به خدمات سازمان امور دانشجویان را تصویب کرد.

به گزارش مرور نیوز، هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۷/۱۶ به پیشنهاد شماره ۷۴۳۳۷/و مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۰ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعرفه‌های مربوط به خدمات سازمان امور دانشجویان کشور را تصویب کرد و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه بودجه کشور برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد.

تعرفه‌های مربوط به خدمات سازمان امور دانشجویان، موضوع طبقه‌بندی شماره (۱۴۰۱۵۹) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر و دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود. در این مصوبه آمده است، درآمد‌های سازمان امور دانشجویان کشور به حساب خزانه واریز و در بخش درآمد بودجه کل کشور منظور می‌گردد؛ و این تصویب نامه از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.