وزیر کشور گفت: گام‌های انتخابات به‌گونه‌ای که قانون مشخص کرده، برداشته شده است و مشکلی از این جهت نیست.

به گزارش مرور نیوز، احمد وحیدی شامگاه پنجشنبه در سفر به شهرکرد تأکید کرد: انتخابات براساس روند قانونی در حال پیشرفت است و با اتمام کار بررسی‌ها در هیئت‌های اجرایی وارد مراحل بعدی خود می‌شود.

وی افزود: گام‌های انتخابات به‌گونه‌ای که قانون مشخص کرده، برداشته شده است و مشکلی از این جهت نیست.

وحیدی تصریح کرد: با فضای خوب انتخاباتی و مشارکت فراگیر و سالم انتخاباتی با رعایت اخلاق خوب انتخاباتی شاهد رقابت خوبی خواهیم بود.