وظیفه همه، زمینه‌سازی انتخابات پرشور در اسفند فقها و حقوقدانان شورای نگهبان با رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای دیدار کردند.

به گزارش مرو نیوز، فقها و حقوقدانان شورای نگهبان با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار، ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و تلاش‌های این شورا، نکاتی را درخصوص وظایف قانونی شورای نگهبان بیان و تاکید کردند: همه وظیفه دارند زمینه برگزاری انتخاباتی پرشور را در اسفند ماه امسال فراهم کنند.