رییس مجلس شورای اسلامی گفت: در مجلس نیازمند فهم مشترک هستیم. در حال انجام کار جمعی هستیم و باید اولویت‌ها را نیز تقسیم‌بندی کنیم.

به گزارش مرور نیوز، محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در همایش شانا، اظهار کرد: ما در مجلس نیازمند فهم مشترک هستیم.

وی بیان کرد: در حال انجام کار جمعی هستیم و باید اولویت‌ها را نیز تقسیم‌بندی کرده و درباره آن و روش اجرای آن نیز به فهم مشترک برسیم.

رییس مجلس ادامه داد: چرا که در بخشی از زمینه‌ها شرایط بسیار سختی داریم، آنچنانکه فرصت خطا کردن نداریم از این رو باید چه مجلس و چه دولت به فهم مشترک در اولویت بندی و روش اجرای آن برسیم.