سخنگوی وزارت علوم گفت: وزیر علوم تاکنون استعفای آقای عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش را نپذیرفته است.

به گزارش مرور نیوز، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم با اشاره به استعفای رئیس سازمان سنجش کشور گفت : با اختلاف پیش‌آمده رئیس سازمان سنجش باید حلم ورزی می‌کرد تا به نتیجه و جمع‌بندی نهایی برسد.

بگفته آقای خسرو پناه ، هر مدیر و مسؤولی نظری داشته باشد و نظرش سریع به اجابت نرسد نباید استعفا دهد ، اگر رئیس سازمان سنجش بر استعفایشان اصرار داشته باشد و وزیر علوم نیز استعفای وی را بپذیرد طبیعتاً وزیر شخص دیگری را جایگزین می‌کند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور ۲۷ آذر در پی حکم بازگشت به تحصیل داوطلبان مشکوک به تقلب در کنکور سال‌های ۱۴۰۰ و ماقبل از آن که از دیوان عدالت اداری صادر شد از ریاست سازمان سنجش استعفا کرد .