در حاشیه حضور رئیس مجلس در گلزار شهدای بهشت زهرا(س) را مشاهده می کنید.

حاج قاسم