عکسی جالب از احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران با پوشش متفاوت را ملاحظه بفرمایید.

احمدی نژاد