رئیس ستاد انتخابات گفت: برنامه‌ریزی‌های دقیقی انجام شده که امنیت انتخابات در دوازدهمین دوره مجلس تأمین شود.

به گزارش مرور نیوز، سید محمدتقی شاهچراغی رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به چهار مؤلفه مورد تأکید رهبری مبنی بر سلامت، مشارکت، امنیت و رقابت در انتخابات، گفت: اساساً همه اقدامات ما در ستاد انتخابات کشور، بر اساس راهبرد‌های مقام معظم رهبری شکل گرفته است.

آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها که باید برابر قانون توسط هیأت دولت و یا هیأت نظارت تهیه، تأیید و تصویب می‌شده و یا دستورالعمل‌های جاری، همه بر اساس ۴ راهبرد رهبری است.


وی افزود: در حوزه امنیت، همه مجموعه‌ها و نهاد‌هایی که درگیر موضوع امنیت هستند، از وزارت ارتباطات، مجموعه‌ها و نهاد‌های امنیتی و وزارت کشور، ماه‌هاست تلاش می‌کنند تا این انتخابات به بهترین شکل برگزار شود.

رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به فعالیت ستاد امنیت انتخابات، تأکید کرد: امنیت هم در حوزه فیزیکی و هم رصد تلاش‌های دشمن برای برهم زدن امنیت روانی جامعه و امنیت انتخابات است. همچنین برنامه‌ریزی‌های دقیقی انجام شده که امنیت انتخابات در این دوره هم با کمک مردم تأمین شود؛ همانطور که در سنوات گذشته نیز مردم نقش کلیدی داشتند. اما تلاش داریم این نقش پررنگ‌تر شود.

شاهچراغی خاطر نشان کرد: مردم هم در اجرا و هم ایجاد امنیت انتخابات سهیم هستند. مرزبانان و به تعبیری مردمی که در مرز زندگی می‌کنند، صاحب نقش هستند و اساساً امنیت به واسطه حضور مردم در صحنه است.