محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسبق کشور پس از ماه ها غیبت در ملا عام امروز با صورتی کبود در حرم امام حاضر شد که مورد توجه رسانه ها قرار گرفت.

احمدی نژاد