رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: هماهنگی‌ها با آژانس رو به پیشرفت است و امیدواریم همین رویه ادامه داشته باشد و ما بتوانیم فضایی که دشمنان برای صنعت هسته‌ای دنبال می‌کنند بشکنیم.

به گزارش مرور نیوز، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی صبح امروز چهارشنبه در حاشیه نشست دولت، اظهار داشت: هماهنگی‌ها با آژانس رو به پیشرفت است و امیدواریم همین رویه ادامه داشته باشد و ما بتوانیم فضایی که دشمنان برای صنعت هسته‌ای دنبال می‌کنند بشکنیم.

وی افزود: برای ساخت دستگاه ایرانیوم چند سال است زحمت کشیده شده؛ این دستگاه در انحصار آمریکاو انگلیس و آلمان است. این دستگاه یکی از دستگاه‌های راهبردی صنعت هسته‌ای است.