وزیر امورخارجه در پیامی درباره کشیده شدن نسل‌کشی رژیم صهیونیستی به منطقه رفح هشدار داد.

به گزارش مرور نیوز، حسین امیرعبداللهیان ، وزیر امور خارجه در پیامی، نوشت: کشیده‌شدن دامنه جنایات‌جنگی و نسل‌کشی رژیم اشغالگر اسرائیل به آوارگان فلسطین در رفح، تبعات سختی برای تل‌آویو خواهد داشت.