حمید بهبهانی وزیر پیشین راه و شهرسازی در دولت محمود احمدی‌نژاد بر اثر بیماری درگذشت.

به گزارش مرور نیوز، حمید بهبهانی سیاستمدار و وزیر پیشین راه، مسکن و شهرسازی به علت بیماری در سن ۸۳ سالگی درگذشت. 

وی در دولت نهم و دهم وزیر راه ، مسکن و شهرسازی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد را بر عهده داشت.