تصویری از محسن رضایی در اردو‌های راهیان نور در منطقه عملیاتی شط‌ علی را مشاهده می کنید.

محسن رضایی