عکس یادگاری فرماندهان کل ارتش و سپاه با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پایان مراسم اعطای نشان فتح توسط فرمانده کل قوا را مشاهده می کنید.

فرماندهان ارشد نظامی