دریابان علی شمخانی مشاور سیاسی رهبر انقلاب تحت عمل جراحی قرار گرفت.

شمخانی