دادستانی تهران از احضار حسین دهباشی فعال سیاسی به دادسرا برای ارایه توضیحات خبر داد.

به گزارش مرور نیوز،  دادستانی تهران اعلام کرد: در راستای وظیفه قانونی قوه قضائیه برای مقابله با برهم زنندگان امنیت روانی جامعه علیه حسین دهباشی فعال سیاسی اعلام جرم کرد.

در همین راستا ضمن اعلام جرم ، این فرد برای ارائه توضیحات به دادسرای تهران احضار شد.

روز گذشته نیز دادستانی تهران در راستای حفظ امنیت روانی جامعه علیه چند روزنامه و فرد از جمله روزنامه جهان صنعت، روزنامه اعتماد، عباس عبدی اعلام جرم کرد.