در حاشیه سومین سالگرد سردار شهید سید محمد حجازی تصویری از سردار قاآنی را مشاهده می کنید.

سردار قاآنی