عکسی از محمود احمدی نزاد و سعید جلیلی پس از بازگشت از سفر به نیویورک در سال ۲۰۰۵ را مشاهده می کنید.

احمدی نژاد