عکسی از جوانی آیت الله رئیسی در کنار آیت الله علم الهدی را مشاهده می کنید.

رئیسی