وزیر کشور درباره تعطیلی شنبه‌ها توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش مرور نیوز، احمد وحیدی وزیر کشور درباره تعطیلی شنبه ‌ها، گفت: باید دید که سایر نظرات درباره این قانون به کجا خواهد رسید. استدلال آنهایی که از تعطیلی شنبه دفاع می‌کنند این است که ما باید در ارتباطات بین المللی نقش ایفا کنیم.

وی ادامه داد: استدلال دیگری هم وجود دارد مبنی بر اینکه تعطیلی پنجشنبه‌ها با فرهنگ ما سازگاری بیشتری دارد.  این نظر فعلی مجلس بود اما در نهایت باید منتظر نظر شورای نگهبان بمانیم.