شهید آل هاشم نماینده شهید ولی فقیه و امام جمعه تبریز به همراه رئیس جمهور شهید به اجداد طاهرینش پیوست.

آل هاشم