شهید حسین امیرعبداللهیان یکی از فعالترین وزرای خارجه کشورهای منطقه و جهان بود که پس از حملات ظالمانه رژیم صهیونیستی به غزه در تلاش بود تا حمایت بین المللی برای توقف جنگ را برانگیزد.

امیرعبداللهیان