عکسی جدید از بازیگران فراری در کنار رضا پهلوی را مشاهده می کنید.

رضا پهلوی