تصویری از مزار شهید حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه فقید ایران در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی که توسط مردم گلباران شده است.

امیرعبداللهیان