تصویری از وحید حقانیان از چهره های شرکت کننده در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایام جوانی را ببینید.

وحید حقانیان