در حاشیه حضور قالیباف در برنامه تبلیغاتی صف اول.

قالیباف