یکی از فعالان رسانه‌ای به یکی از تصاویر منتشر شده بعد از بمباران بیمارستان المعمدانی غزه واکنش نشان داد.

غزه