یکی از کاربران توییتر با تصویری به بهت کودکان از بمباران غزه اشاره کرده است.

photo_2023-10-21_13-07-37 (2)