علیرضا تقوی نیا، تحلیلگر با انتشار تصویری از چادر زدن صهیونیست ها در توئیتی نوشت: تا همین چند مدت پیش، شاید کسی باور نمی کرد ۱۲۰ هزار صهیونیست، اینگونه از ترس یک گروه کوچک فلسطینی مانند حماس مجبور به ترک شهرهای اشغالی خود شده و آواره بیابان گردند.

3953273