چه فضاحتی برای این وطن فروشان به بار اومد! نمایش خانه امن در نیویورک که در تاریخ ۲۲ اکتبر اجرا بود، به دلیل صندلی های خالی بیش از ۸۵ درصد کنسل شد.

بازیگران فراری