تصویری از «عدی ابو محسن» نوزاد یک روزه ای که در حملات رژیم صهیونیستی به غزه همراه مادر خود شهید شدند را مشاهده می کنید.

غزه