توییت عبری اکانت رهبر انقلاب که در حوالی ساعت ۰۱:۲۰ منتشر شد.

رهبرانقلاب