هادی چوپان بدنساز ایرانی با انتشار عکس نوشته ای در اینستاگرام ضمن اشاره به حق خوری در مسابقات مستر المپیا ۲۰۲۳ از مردم ایران برای شکست مقابل حریف آمریکایی عذرخواهی کرد.

1