حسین سلیمانی فعال رسانه ای در صفحه شخصی خود به دلیل استعفا مرضیه برومند اشاره کرده است.

مرضیه برومند