نجم الدین شریعتی به تغییر تیم محتوایی برنامه «به افق فلسطین» واکنش نشان داد.

نجم الدین شریعتی