۴۱ سال پیش مردم اصفهان دقیقا تو همچین روزی و در یک روز ۳۷۰ تا شهید تشییع می کنند!شما اگه توانستید تو یه روز ۳۷۰ تا شهید بدید و تشییع کنید بعدش بیاید حرف از براندازی و رژیم چنج بزنید!

توییت