وزیر ارشاد به درگذشت بیتا فرهی و پروانه معصومی واکنش نشان داده است.

وزیر ارشاد