دشمن می‌خواهد باب نبوت و ولایت که طریق توحید است را ببندد، برای این‌که این دو باب به روی مردم باز بماند، وجود مقدس فاطمه زهرا(س) امتحان شفاعت داده‌اند.

توییت