داریوش ارجمند، بازیگر پیشکسوت کشورمان با انتشار دو تصویر در صفحه توئیتر خود به مقایسه رفتار برخی پرداخت.

توییت