محمدرضا گلزار به حادثه تروریستی کرمان واکنش نشان داد.

گلزار