مریم شعبانی با انتشار پستی درباره شخصیت جدید فیلمش نوشت.

مریم شعبانی