امیر عباسی مداح اهل بیت(ع) در توئیتی نوشت: من به نماینده مجلسی رای می دهم که سیلی به صورت مفسد اقتصادی بزند، نه به سربازی که مشغول انجام وظیفه است.

توییت